Архив по дни: февруари 3, 2020

КОНЦЕНТРИРАНА ВИДИМОСТ, НАОКОЛО Й – МЪГЛА

Резултат с изображение за „фридрих гауерман картины“"

/Фридрих Гауерман – “ На Ауеерзее“/

 

Започвам с малко – малко ли? – смях. От спомените на Василий Ливанов.

Открили Дом литераторов в Москва. Обаче, куп паразити се сдобили с пропуски. И управата решила да направи проверка. Застанали една вечер на вратата и питат всеки – член ли е на Дома? С карта? Има още