Архив по дни: март 4, 2020

КАТО ЗАЕК ПРЕД ФАРОВЕ

Резултат с изображение за „паркиране на тротоара“

Разбира се, веднага след като посмях открито да възнегодувам срещу закононарушенията на паркиращите на НЕПОЗВОЛЕНИ места шофьори, че и да изкажа свободно мнение за нуждаята да бъдат озаптени посредством сила, се писипаха писма с укори към мен. Има още